ANNULERINGSVOORWAARDEN

 1. Inschrijvingen voor lessen gebeuren via de website www.muzarthe.be of via mail (info@muzarthe.be) of rechtstreeks bij de leerkracht (1).
   

 2. Elke gemaakte boeking of inschrijving is definitief en bindend voor beide partijen, tenzij de vzw niet in staat is in te voldoen aan de aanvraag van de klant.
   

 3. Na het boeken van een les wordt via e-mail een factuur verzonden aan de klant.
  Elke verzonden factuur dient betaald te worden voor de vervaldatum. 
  Indien de factuur niet tijdig betaald wordt, heeft de vzw het recht de inschrijving nietig te verklaren.
  Bij achterstallige betaling heeft Muzarthe het recht om 10% administratiekosten per maand in rekening te brengen.

   

 4. Individuele zanglessen duren een uur tenzij expliciet anders afgesproken. (2)
   

 5. Lessen gaan steeds door op de afgesproken locatie of zoals afgesproken in de schriftelijke communicatie met de coach.
   

 6. De les begint op het afgesproken tijdstip en eindigt enkele minuten voor tijd om administratieve zaken in orde te brengen (afspreken nieuwe les, vragen, volgfiche bekijken,…). 
   

 7. Indien de zanger(es) wordt opgehaald door een ouder of voogd, dan dient dit te gebeuren op het afgesproken uur. Wordt de zanger(es) te laat opgehaald, dan gaat de leerkracht ervanuit dat de les langer geduurd heeft. De leerkracht heeft vervolgens het recht om de daaropvolgende les in dezelfde mate in te korten als de vorige verlengd werd.
   

 8. De lessen kunnen niet bijgewoond worden door ouders, familie, vrienden of derden. Indien dit wel gewenst is omwille van specifieke redenen, dan dient dit op voorhand besproken te worden met Muzarthe vzw.
   

 9. Individuele lessen kunnen kosteloos verplaatst worden door de klant tot 24u op voorhand.
   

 10. Wordt een les minder dan 24u op voorhand geannuleerd of verplaatst door de klant, dan wordt de les volledig aangerekend, tenzij de klant zelf iemand zoekt die de les overneemt, ziek is en een doktersbewijs kan binnenbrengen of een sterfgeval in de familie/vriendenkring heeft. Muzarthe vzw behoudt zich het recht om een verzoek tot terugbetaling al dan niet in te willigen. Een terugbetaling gebeurt in vorm van een cadeaubon, te gebruiken voor alle activiteiten bij Muzarthe.
   

 11. Wordt een les minder dan 24u op voorhand geannuleerd of verplaatst door de lesgever, dan gebeurt dit kosteloos.
   

 12. Indien de klant niet komt opdagen zonder te verwittigen, dan wordt het volledige lesgeld voor die les aangerekend.
   

 13. Komt de klant 15 minuten of meer te laat voor een les, zonder te verwittigen, dan heeft de lesgever het recht de les te annuleren en als gegeven aan te rekenen.
   

 14. Workshops:

  • Worden enkel terugbetaald bij voorlegging van een geldig doktersbewijs of indien de kandidaat zelf een volwaardige vervanger vindt.

  • Voorschotten op workshops worden nooit terugbetaald.

  • Annuleren van een workshop kan maximum tot drie weken op voorhand.
    

 15. Zangvakanties

  • Voorschotten op zangvakanties worden nooit terugbetaald, tenzij bij voorlegging van een geldig doktersbewijs en dit tot maximum vier weken voor vertrek.

  • Een volledige annulering van een zangvakantie kan enkel tot vier weken op voorhand of tenzij de klant een volwaardige vervanger vindt.
    

 16. Dit reglement wordt stilzwijgend goedgekeurd door de klant op het moment dat een les wordt geboekt.

[1] Dit laatste enkel bij een volgende les van een beurtenkaart.

[2] Bij de kids duurt een les 50 minuten.

© 2017 by Muzarthe vzw (Update 15-04-2020)

Antwerpen - info@muzarthe.be - 0546.970.429

 • Facebook - White Circle
 • Instagram - White Circle
 • LinkedIn - White Circle