ANNULERINGSVOORWAARDEN

Onder activiteiten worden alle lessen, workshops en coachingsessies gerekend.

 1. Inschrijvingen voor activiteiten gebeuren via www.muzarthe.be, via mail (info@muzarthe.be) of rechtstreeks bij Nick.
   

 2. Elke inschrijving is definitief en bindend voor beide partijen, tenzij de vzw niet in staat is in te voldoen aan de aanvraag van de klant.
   

 3. Na het boeken van een activiteit wordt via e-mail een factuur verzonden aan de klant.
  Elke verzonden factuur dient betaald te worden voor de vervaldatum. 
  Indien de factuur niet tijdig betaald wordt, heeft de vzw het recht de activiteit te annuleren.
  Bij achterstallige betaling heeft Muzarthe het recht om 10% administratiekosten per maand in rekening te brengen.

   

 4. Alle activiteiten duren een uur tenzij expliciet anders afgesproken.
   

 5. Alle activiteiten gaan steeds door op de afgesproken locatie.
   

 6. Alle activiteiten beginnen op het afgesproken tijdstip en eindigt enkele minuten voor tijd om administratieve zaken in orde te brengen (nieuwe afspraak maken, vragen stellen, volgfiche bekijken,…).
   

 7. Indien de klant wordt opgehaald door een ouder of voogd, dan dient dit te gebeuren op het afgesproken uur. Wordt de klant te laat opgehaald (meer dan tien minuten na het einde van de activiteit), dan wordt de volgende activiteit ingekort in dezelfde mate.
   

 8. De activiteiten kunnen niet bijgewoond worden door ouders, familie, vrienden of derden. Indien dit wel gewenst is omwille van specifieke redenen, dan dient dit op voorhand besproken te worden met Nick.
   

 9. Alle activiteiten kunnen kosteloos verplaatst worden door de klant tot 24u op voorhand.
   

 10. Wordt een activiteit minder dan 24u op voorhand geannuleerd of verplaatst door de klant, dan wordt de les volledig aangerekend, tenzij de klant zelf iemand zoekt die de les overneemt, ziek is en een doktersbewijs kan binnenbrengen of een sterfgeval in de familie/vriendenkring heeft. Muzarthe behoudt zich het recht om een verzoek tot terugbetaling al dan niet in te willigen. Een terugbetaling gebeurt in vorm van een cadeaubon, te gebruiken voor alle activiteiten bij Muzarthe.
   

 11. Wordt een activiteit minder dan 24u op voorhand geannuleerd of verplaatst door Nick, dan gebeurt dit kosteloos.
   

 12. Indien de klant niet komt opdagen zonder te verwittigen, dan wordt het volledige lesgeld voor die activiteit aangerekend.
   

 13. Komt de klant 15 minuten of meer te laat voor een les, zonder te verwittigen, dan heeft Muzarthe het recht de activiteit te annuleren en als gegeven aan te rekenen.
   

 14. Workshops:

  • Worden enkel terugbetaald bij voorlegging van een geldig doktersbewijs of indien de klant zelf een volwaardige vervanger vindt.

  • Voorschotten op workshops worden nooit terugbetaald.

  • Annuleren van een workshop kan maximum tot drie weken op voorhand.
    

 15. Zangvakanties

  • Voorschotten op zangvakanties worden nooit terugbetaald, tenzij bij voorlegging van een geldig doktersbewijs en dit tot maximum vier weken voor vertrek.

  • Een volledige annulering van een zangvakantie kan enkel tot vier weken op voorhand of tenzij de klant een volwaardige vervanger vindt.
    

 16. Dit reglement wordt stilzwijgend goedgekeurd door de klant op het moment dat een activiteit wordt geboekt of er een inschrijving plaatsvindt. 

© 2017 by Muzarthe vzw (Update 14-10-2020)

Antwerpen - info@muzarthe.be - 0546.970.429

 • Facebook - White Circle
 • Instagram - White Circle
 • LinkedIn - White Circle